Dzisiaj jest: 2022-06-27
Imieniny Cypriana, Emanueli, Władysława

Start
* * * * * * * * * * * * * *
 
 
 
Zarząd Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej
 
działając na podstawie §22 Statutu
 
zaprasza w charakterze Delegata
 
na  ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW
 
Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej,
 
które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 11:00
 
w lokalu GOKSIR w Niedrzwicy Duzej.
 
 
 
 
Porządek obrad:
1)    Otwarcie obrad.
2)    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3)    Przyjęcie porządku obrad.
4)    Przyjęcie Regulaminu obrad.
5)    Wybór Komisji:
        •    Mandatowo-Skrutacyjnej;
        •    Komisji ds. Oceny Odpowiedniości;
6)    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Polityce zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej
9)    Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej
10)    Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej za 2021 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok.
11)    Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego z działalności w roku 2021 oraz stosowania Zasad ładu korporacyjnego i Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Niedrzwicy Dużej.
12)    Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości sprawozdania z oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania komisji.
13)     Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości sprawozdania z oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania komisji.
14)    Podjęcie uchwał w sprawach:
          •    zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok;
          •    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności w 2021 roku;
          •    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  w 2021 roku;
          •    udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku;
          •    podziału zysku Banku za 2021 rok;
          •    określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu;
          •    określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć;
          •    określenia kierunków dalszej działalności Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej;
          •    przyjęcia zamian w Strategii działania Banku;
          •    wyboru delegata na Zgromadzenie Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie
15)    Przeprowadzenie wyborów na członków Rady Nadzorczej
16)    Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
17)    Podjęcie uchwał w sprawie  powołania Członków Rady Nadzorczej oraz w sprawie oceny zbiorowej Rady Nadzorczej.
18)    Wolne wnioski.
19)    Zamknięcie obrad
 
 
do pobrania arkusze odpowiedniości:
 
 
 
 
 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * *
wstecz

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
start aktualnosci o banku oferta kontakt internet banking netline